Leighton Buzzard Pokemon Go - LBPoGo.co.uk | Gyms | Leighton Buzzard War Memorial

Leighton Buzzard War Memorial

Full Gym NameLeighton Buzzard War Memorial
Ex Raid Gym?Yes
AcronymWM
View on Google Maps