Leighton Buzzard Pokemon Go - LBPoGo.co.uk | Gyms | All Saints Parish Church

All Saints Parish Church

Full Gym NameAll Saints Parish Church
Ex Raid Gym?Yes
AcronymAS
View on Google Maps